Τμήμα Τουρισμού: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών και Υπηρεσιών Δημιουργικής Οικονομίας» («Marketing of Tourism Destinations and Services of Creative Economy»)
Social Media
Δημοσίευση: 10-05-2019 13:35 | Προβολές: 1461
Έναρξη: 10-05-2019 |Λήξη: 09-06-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 141.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών και Υπηρεσιών Δημιουργικής Οικονομίας» («Marketing of Tourism Destinations and Services of Creative Economy»).

Η περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου «Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών και Υπηρεσιών Δημιουργικής Οικονομίας» («Marketing of Tourism Destinations and Services of Creative Economy») έχει ως εξής:
«Οι διεθνείς εξελίξεις και τάσεις, όπως ο εντεινόμενος ανταγωνισμός τουριστικών προορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, οι τεχνολογικές εξελίξεις κ.λπ., φέρνουν στο προσκήνιο την σημασία της σχεδίασης της πολιτικής προώθησης ενός τουριστικού προορισμού, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένα προβλήματα, να επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών περιοχών.
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά το μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών (destination marketing) καθώς και το μάρκετινγκ υπηρεσιών που αφορούν τομείς της δημιουργικής οικονομίας (creative industries),η οποία συνδέεται άμεσα με την οικονομία των επισκεπτών (visitor economy). Ενδεικτικοί τομείς δημιουργικής οικονομίας είναι οι τέχνες (π.χ. θέατρο, μουσική, κινηματογράφος), οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, η γαστρονομία, η χειροτεχνία κ.ά. Προστιθέμενη αξία παρουσιάζει η αξιοποίηση υποστηρικτικών ψηφιακών εφαρμογών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και οι πλατφόρμες οικονομίας κοινοχρησίας (sharing economy).Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τη διερεύνηση της επίδρασης των ψηφιακών τεχνολογιών στην ανάπτυξη νέων μεθόδων προώθησης υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της δημιουργικής οικονομίας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 28-01-2019
Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 484/03-04-2019, τ. Γ΄
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών και Υπηρεσιών Δημιουργικής Οικονομίας» («Marketing of Tourism Destinations and Services of Creative Economy»)
ΑΔΑ: ΨΦΡ246Ψ8ΝΨ-ΚΙΜ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP11462
Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού, Ι. Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Νικολέττα Αλεβιζάκη, τηλ.: 26610-87863, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 09-05-2019

Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 11-12-2019
Προσεχώς
Newsletter