Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια container και εγκατάσταση αυτού στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ι.Π. στο Αργοστόλι»
Social Media
Δημοσίευση: 17-09-2019 16:42 | Προβολές: 1408
Έναρξη: 17-09-2019 |Λήξη: 23-09-2019
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Προμήθειας: «Προμήθεια container και εγκατάσταση αυτού στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ι.Π. στο Αργοστόλι»

CPV: 44211000-2 «Προκατασκευασμένα κτήρια»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 15.000C (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 2014ΣΕ54600031 «Επισκευή και διαρρύθμιση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου», του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00

Τόπος/Τρόπος Κατάθεσης προσφορών: Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Κεντρικό Πρωτόκολλο Ι.Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49132, τηλ: 26610-87609

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: τηλ.: 26610-87650, 26710-27132, 26710-27311

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 09-07-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Newsletter