Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 3 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION, στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, στο Ληξούρι Κεφαλονιάς
Δημοσίευση: 20-04-2021 11:30 | Προβολές: 1062
Προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, στο Ληξούρι
Μελέτη και κατασκευή κτηρίου για τη στέγαση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα
Δημοσίευση: 11-02-2021 14:46 | Ενημέρωση: 17-03-2021 11:01 | Προβολές: 3992
Έναρξη: 11-02-2021 |Λήξη: 31-05-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  zip.png  Σχέδια κτηρίου
Mέγεθος: 14.21 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φωτογραφίες κτηρίου
Mέγεθος: 60.57 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων
Mέγεθος: 16.42 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 2
Mέγεθος: 250.68 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 3
Mέγεθος: 40.54 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Τεύχος τροποποιήσεων / διορθώσεων
Mέγεθος: 762.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ». Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως 31.05.2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ελληνικών σημαιών για τα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστήμιου
Δημοσίευση: 01-03-2021 20:14 | Προβολές: 1359
Η προμήθεια αφορά 48 τεμάχια ελληνικών σημαιών για την τοποθέτησή τους στις προσόψεις των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά (Αργοστόλι και Ληξούρι) και Αθήνα.
Πρόσκληση Διενέργειας Διαγωνισμού και Προκήρυξη Μίσθωσης για τη μίσθωση χώρου γραφείων
Δημοσίευση: 17-02-2021 10:59 | Προβολές: 1816
Έναρξη: 17-02-2021 |Λήξη: 03-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση Διενέργειας Διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.72 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη Μίσθωσης
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών της Δ/νσης  Μ.Ο.Δ.Υ.  του  Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:54 | Προβολές: 1673
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5016115»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:41 | Προβολές: 1635
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016117»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:31 | Προβολές: 1624
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016116»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:23 | Προβολές: 1620
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016089»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:14 | Προβολές: 1617
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016113»
Παροχή διευκρίνισης & Παράταση - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας)
Δημοσίευση: 15-01-2021 15:03 | Ενημέρωση: 28-01-2021 13:06 | Προβολές: 2017
Έναρξη: 15-01-2021 |Λήξη: 05-02-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) (CPV 71317200-5 «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 15.304,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τα έτη 2021 και 2022.
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της Τεχνικής Υπηρεσίας «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 12-01-2021 22:08 | Προβολές: 1354
Σημαντική Ημερομηνία: 27-01-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.46 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη Σύμβασης
Mέγεθος: 477.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της Τεχνικής Υπηρεσίας «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου» , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου γραφείων - Παράταση έως 01-02-2021
Δημοσίευση: 14-12-2020 13:13 | Ενημέρωση: 12-01-2021 21:51 | Προβολές: 1504
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών της Δ/νσης  Μ.Ο.Δ.Υ.  του  Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Εργασίες διαρρύθμισης χώρων σε κτήρια του Ι.Π.», στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 07-01-2021 11:27 | Προβολές: 1311
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λόγω αναγκών που προκύπτουν για επιπλέον χώρους και για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του, πρόκειται να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων στα κτήρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Φοιτητικής Εστίας.
Προκήρυξη σύμβασης για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας «Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτηρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σύνταξη Συστάσεων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης»
Δημοσίευση: 21-12-2020 16:37 | Προβολές: 1439
Έναρξη: 21-12-2020 |Λήξη: 05-01-2021
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστημίο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτηρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σύνταξη Συστάσεων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων των υπηρεσιών Ι. Π.
Δημοσίευση: 14-12-2020 12:40 | Προβολές: 1226
Έναρξη: 14-12-2020 |Λήξη: 18-12-2020
[Έληξε]
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων εσωτερικού, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων και των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2021.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού αυλείου χώρου πρώην ΨΝΚ»
Δημοσίευση: 26-11-2020 12:42 | Προβολές: 1213
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 02-12-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού αυλείου χώρου πρώην ΨΝΚ» από τη Διεύθυνση Τ.Υ. του Ι.Π.
Σελίδα 1 / 3 : >>>
<< <
Απρίλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 22-04-2021
Μελέτη και κατασκευή κτηρίου για τη στέγαση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα
Έναρξη: 11-02-2021 |Λήξη: 31-05-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  zip.png  Σχέδια κτηρίου
Mέγεθος: 14.21 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φωτογραφίες κτηρίου
Mέγεθος: 60.57 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων
Mέγεθος: 16.42 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 2
Mέγεθος: 250.68 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 3
Mέγεθος: 40.54 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Τεύχος τροποποιήσεων / διορθώσεων
Mέγεθος: 762.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter