Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 2 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήματος IP θυροτηλεοράσεων-θυροτηλεφώνων
Δημοσίευση: 05-10-2020 14:49 | Προβολές: 1108
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήματος IP θυροτηλεοράσεων-θυροτηλεφώνων για την ελεγχόμενη είσοδο στο κτίριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών»
Διακήρυξη Σύμβασης για την παροχή της Γενικής Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 01-10-2020 14:43 | Προβολές: 1143
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Πρόσκληση προσφοράς για την εκκαθάριση από χόρτα του περιβάλλοντος χώρου των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι
Δημοσίευση: 21-09-2020 11:03 | Προβολές: 1107
Παρακαλούμε για την οικονομική σας προσφορά, έως τις 25-9-2020 για την: «Εκκαθάριση από χόρτα του περιβάλλοντος χώρου των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι». Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει (...)
Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στη Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 02-09-2020 13:57 | Προβολές: 1314
Έναρξη: 02-09-2020 |Λήξη: 11-09-2020
[Έληξε]
Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στη Ζάκυνθο
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 26-08-2020 15:10 | Προβολές: 1198
Έναρξη: 26-08-2020 |Λήξη: 11-09-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 11/09/2020.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στη Λευκάδα & στη Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 26-08-2020 15:02 | Προβολές: 1199
Έναρξη: 26-08-2020 |Λήξη: 02-09-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στη Λευκάδα & στη Ζάκυνθο. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 2-9-20 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «για την προμήθεια υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών λόγω του COVID-19 σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Αθήνα»
Δημοσίευση: 25-08-2020 15:12 | Προβολές: 1249
Έναρξη: 25-08-2020 |Λήξη: 01-09-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19 σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Αθήνα». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 05-08-2020 15:22 | Προβολές: 1297
Έναρξη: 05-08-2020 |Λήξη: 31-08-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 31-08-2020.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια προστατευτικών πετασμάτων Plexiglas για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 04-08-2020 14:00 | Προβολές: 1298
Έναρξη: 04-08-2020 |Λήξη: 19-08-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια προστατευτικών πετασμάτων Plexiglas για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 19 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μετακόμιση εξοπλισμού και αρχείων ιδιοκτησίας Ι.Π. στην Αθήνα, και στην Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 29-07-2020 11:07 | Προβολές: 1249
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μετακόμιση εξοπλισμού και αρχείων ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου, για την μεταστέγαση του Γραφείου Συμβουλίου Ένταξης Ι.Π. στην Αθήνα, και στην Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Αποκατάσταση κεραμιδώματος στέγης κτιρίου του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ι.Π. στο Ληξούρι»
Δημοσίευση: 28-07-2020 16:45 | Προβολές: 1227
Έναρξη: 28-07-2020 |Λήξη: 31-07-2020
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Τεχνική έκθεση
Mέγεθος: 17.45 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Παρακαλούμε για την οικονομική σας προσφορά για την παρακάτω εργασία: «Αποκατάσταση κεραμιδώματος στέγης κτιρίου του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ι.Π. στο Ληξούρι» (CPV: 44112000-8). Η προσφορά θα κατατεθεί (σε σφραγισμένο φάκελο) στη Γραμματεία του Τμήματος Εθνομουσικολογίας (Ταχ. Δ/νση: Στυλιανού Τυπάλδου, τηλ 26710-92855) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ’ αριθ. πρωτ. 3784/28-7-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, έως την 31-07-20.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης και αντλητικών συγκροτημάτων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 16-07-2020 13:57 | Προβολές: 1334
Έναρξη: 16-07-2020 |Λήξη: 30-07-2020
[Έληξε]
«Ετήσια συντήρηση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης και αντλητικών συγκροτημάτων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 30/07/2020 και ώρα 12:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας "Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου"
Δημοσίευση: 07-07-2020 14:43 | Προβολές: 1281
«Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 20-07-20 και ώρα 12:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου "Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου"
Δημοσίευση: 07-07-2020 14:39 | Προβολές: 1290
«Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 20/07/2020 και ώρα 12:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το αντικείμενο «Εκκαθάριση από χόρτα του προαυλίου χώρου του Τμ. Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι»
Δημοσίευση: 18-05-2020 14:20 | Προβολές: 1409
Σημαντική Ημερομηνία: 22-05-2020
[Έληξε]
Παρακαλούμε για την οικονομική σας προσφορά, έως τις 22-5-2020 ώρα 11:00πμ., για το αντικείμενο: «Εκκαθάριση από χόρτα του προαυλίου χώρου του Τμ. Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι».
Σελίδα 1 / 2 : >>>
<< <
Οκτώβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 20-10-2020
Newsletter