Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 5 : >>>
Προκήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο: «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 20-12-2021 12:57 | Ενημέρωση: 19-01-2022 12:28 | Προβολές: 521
Έναρξη: 20-12-2021 |Λήξη: 10-02-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.59 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Παράρτημα Α'
Mέγεθος: 2.48 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 494.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οικοδομική Άδεια
Mέγεθος: 2.61 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  μελέτη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Mέγεθος: 139.96 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΣΤΑΤΙΚΗ
Mέγεθος: 115.33 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
Mέγεθος: 12.25 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΗΜ
Mέγεθος: 116.43 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)
Mέγεθος: 819.75 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Mέγεθος: 740.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προϋπολογισμός Μελέτης Εργασιών
Mέγεθος: 1.9 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Παραδοτέα
Mέγεθος: 1.29 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Προμετρήσεις
Mέγεθος: 5.95 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Τεχνικές Προδιαγραφές
Mέγεθος: 6.38 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Τιμολόγιο Εργασιών
Mέγεθος: 4.99 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.» με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.300.000,00 € + ΦΠA 24%  (CPV: 45214400-4 – Κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια πανεπιστημίου). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Αντισηπτικά - και επιτοίχιων βάσεων αντισηπτικού) στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών λόγω του COVID-19
Δημοσίευση: 14-01-2022 14:26 | Ενημέρωση: 15-01-2022 00:11 | Προβολές: 246
Έναρξη: 15-01-2022 |Λήξη: 26-01-2022
[Σε Εξέλιξη]
Προμήθεια υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών λόγω του COVID-19 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Αθήνα,  Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα
Πρόσκληση υποβολής προσφορών - Επισκευή μεταλλικού στεγάστρου κτιρίου Γ’ και ξύλινου στεγάστρου κτιρίου Α’ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι
Δημοσίευση: 14-01-2022 14:39 | Προβολές: 213
Έναρξη: 14-01-2022 |Λήξη: 20-01-2022
[Έληξε]
Οι εργασίες αφορούν την ανάγκη αποκατάστασης/επισκευής του μεταλλικού στεγάστρου το οποίο βρίσκεται έξω από τη πρόσοψη του Κτιρίου Γ΄ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι και η χρήση του είναι η προστασία των παραθύρων και πορτών της αίθουσας συνεδριάσεων από τις κλιματολογικές συνθήκες καθώς και στην ανάγκη επισκευής/ αποκατάστασης του ξύλινου στεγάστρου που βρίσκεται έξω από τη πλαϊνή πλευρά του Κτιρίου Α΄ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι και η χρήση του είναι η προστασία από τις κλιματολογικές συνθήκες.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη φύλαξη συνολικά των εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστήμιου, όλων των τμημάτων του ιδρύματος σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα
Δημοσίευση: 12-01-2022 14:41 | Προβολές: 312
Σημαντική Ημερομηνία: 20-01-2022
[Έληξε]
Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη συνολικά των εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, όλων των τμημάτων του Ιδρύματος, (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα) για διάστημα 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: Εργασίες αποκατάστασης της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα
Δημοσίευση: 30-11-2021 18:39 | Προβολές: 382
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα»
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Δημοσίευση: 19-10-2021 12:38 | Προβολές: 465
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 σε δεσμίδες των 500 φύλλων και συσκευασμένο σε κούτες των πέντε δεσμίδων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τμημάτων και των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου στην Ιόνιο Ακαδημία του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 19-10-2021 12:12 | Προβολές: 316
Προμήθεια προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου, το οποίο δωρίσθηκε στο Ι.Π. από το Ίδρυμα Κερκυραϊκής Κληρονομιάς. Η προθήκη θα τοποθετηθεί στο κτήριο της Πρυτανείας και χώρου εκδηλώσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Κέρκυρα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρων και αφυγραντήρων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 08-10-2021 11:52 | Προβολές: 453
Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρων και αφυγραντήρων CPV: 42113161-0 «Αφυγραντήρες», 39717000-5 «Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού», 45331200-8 «Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού»
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ιονίου Πανεπιστήμιου στη Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 06-10-2021 14:18 | Προβολές: 503
Αφορά στην τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη Ζάκυνθο.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού απορροής υδάτων και αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου Τμημάτων ΤΙΣ-ΤΑΒΜ» στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 29-09-2021 14:00 | Προβολές: 442
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα προβεί σε εργασίες στην κεντρική είσοδο του κτηρίου των Τμημάτων ΤΙΣ και ΤΑΒΜ για την επισκευή του εξωτερικού δαπέδου κυβολίθων, λόγω καθίζησης, την αντικατάσταση αγωγού υπερχείλισης, την εκρίζωση-κοπή πέντε δέντρων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου Τμήματος Ιστορίας και Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα
Δημοσίευση: 28-09-2021 13:17 | Προβολές: 617
Αφορά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα, τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, με χρήση του κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την επικοινωνία με την πλατφόρμα «edupass.gov.gr».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση προϋφιστάμενου ισογείου κτηρίου στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι.Π. στη θέση Παλλάδα»
Δημοσίευση: 03-09-2021 15:51 | Προβολές: 573
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση προϋφιστάμενου ισογείου κτηρίου στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι.Π. στη θέση Παλλάδα». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 13-09-2021.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού, παρτιτούρων
Δημοσίευση: 23-07-2021 11:30 | Ενημέρωση: 30-08-2021 09:35 | Προβολές: 1061
Σημαντική Ημερομηνία: 06-09-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση
Mέγεθος: 1.65 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Παράρτημα Α: Κατάλογος υλικού
Mέγεθος: 920.33 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  xls.png  Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Mέγεθος: 133.9 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel
image
Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων,  οπτικοακουστικού υλικού, παρτιτούρων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της  Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την διαδικασία  της συλλογής  (...)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας συμβάσης προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 23-07-2021 10:49 | Ενημέρωση: 26-07-2021 15:06 | Προβολές: 927
Σημαντική Ημερομηνία: 17-08-2021
[Έληξε]
Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου επί της Λεωφόρου Αντ. Τρίτση και τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή στο Αργοστόλι
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 23-07-2021 18:10 | Προβολές: 614
Σημαντική Ημερομηνία: 30-07-2021
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»
Σελίδα 1 / 5 : >>>
<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 22-01-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter