Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 4 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Δημοσίευση: 19-10-2021 12:38 | Προβολές: 1057
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 σε δεσμίδες των 500 φύλλων και συσκευασμένο σε κούτες των πέντε δεσμίδων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τμημάτων και των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου στην Ιόνιο Ακαδημία του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 19-10-2021 12:12 | Προβολές: 1068
Προμήθεια προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου, το οποίο δωρίσθηκε στο Ι.Π. από το Ίδρυμα Κερκυραϊκής Κληρονομιάς. Η προθήκη θα τοποθετηθεί στο κτήριο της Πρυτανείας και χώρου εκδηλώσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Κέρκυρα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρων και αφυγραντήρων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 08-10-2021 11:52 | Προβολές: 312
Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας, προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρων και αφυγραντήρων CPV: 42113161-0 «Αφυγραντήρες», 39717000-5 «Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού», 45331200-8 «Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού»
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ιονίου Πανεπιστήμιου στη Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 06-10-2021 14:18 | Προβολές: 319
Αφορά στην τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη Ζάκυνθο.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού απορροής υδάτων και αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου Τμημάτων ΤΙΣ-ΤΑΒΜ» στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 29-09-2021 14:00 | Προβολές: 377
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα προβεί σε εργασίες στην κεντρική είσοδο του κτηρίου των Τμημάτων ΤΙΣ και ΤΑΒΜ για την επισκευή του εξωτερικού δαπέδου κυβολίθων, λόγω καθίζησης, την αντικατάσταση αγωγού υπερχείλισης, την εκρίζωση-κοπή πέντε δέντρων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου Τμήματος Ιστορίας και Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα
Δημοσίευση: 28-09-2021 13:17 | Προβολές: 430
Αφορά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα, τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, με χρήση του κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την επικοινωνία με την πλατφόρμα «edupass.gov.gr».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση προϋφιστάμενου ισογείου κτηρίου στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι.Π. στη θέση Παλλάδα»
Δημοσίευση: 03-09-2021 15:51 | Προβολές: 480
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση προϋφιστάμενου ισογείου κτηρίου στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι.Π. στη θέση Παλλάδα». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 13-09-2021.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού, παρτιτούρων
Δημοσίευση: 23-07-2021 11:30 | Ενημέρωση: 30-08-2021 09:35 | Προβολές: 909
Σημαντική Ημερομηνία: 06-09-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση
Mέγεθος: 1.65 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Παράρτημα Α: Κατάλογος υλικού
Mέγεθος: 920.33 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  xls.png  Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Mέγεθος: 133.9 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel
image
Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων,  οπτικοακουστικού υλικού, παρτιτούρων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της  Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την διαδικασία  της συλλογής  (...)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας συμβάσης προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 23-07-2021 10:49 | Ενημέρωση: 26-07-2021 15:06 | Προβολές: 734
Σημαντική Ημερομηνία: 17-08-2021
[Έληξε]
Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου επί της Λεωφόρου Αντ. Τρίτση και τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή στο Αργοστόλι
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 23-07-2021 18:10 | Προβολές: 547
Σημαντική Ημερομηνία: 30-07-2021
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη όλων των απαραίτητων στοιχείων φακέλου για την έκδοση άδειας δόμησης κτηρίου νέας Φοιτητικής Εστίας Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 22-07-2021 10:14 | Προβολές: 527
Έναρξη: 22-07-2021 |Λήξη: 30-07-2021
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί στην υποβολή φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση της άδειας δόμησης του κτηρίου της νέας Φοιτητικής Εστίας, θα αναθέσει την υπηρεσία προετοιμασίας του, σε αρμόδιο μηχανικό/σύμπραξη γραφείων μηχανικών με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα.
Προσοχή, επικαιροποιημένο | Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Αθήνα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα
Δημοσίευση: 28-05-2021 11:36 | Ενημέρωση: 20-07-2021 15:55 | Προβολές: 1060
Έναρξη: 28-05-2021 |Λήξη: 28-06-2021
[Έληξε]
Το Ι.Π. προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Αθήνα, Κεφαλονιά (Αργοστόλι, Ληξούρι) Ζάκυνθο, Λευκάδα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 05-07-2021 15:19 | Προβολές: 440
Σημαντική Ημερομηνία: 09-07-2021
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου» για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκώντων Τμημάτων και της Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ιονίου Πανεπιστήμιου σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 24-06-2021 15:37 | Προβολές: 506
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και απλή αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00
Προκήρυξη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 04-06-2021 09:11 | Προβολές: 667
Σημαντική Ημερομηνία: 18-06-2021
[Έληξε]
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η περιοδική συντήρηση δύο φορές το μήνα και ο περιοδικός ετήσιος έλεγχος, των ανελκυστήρων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου.
Προκήρυξη σύμβασης "Ετήσια Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων Κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου"
Δημοσίευση: 11-05-2021 10:58 | Προβολές: 584
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.41 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.51 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
Mέγεθος: 92.72 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Αθήνα και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της πανεπιστημιακής κοινότητας, απαιτείται η ετήσια συντήρησή τους και η επισκευή των βλαβών που έχουν εντοπισθεί.
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση & συντήρηση μαρμάρων εξωτερικού κλιμακοστασίου Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 06-05-2021 14:39 | Προβολές: 619
Σημαντική Ημερομηνία: 12-05-2021
[Έληξε]
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Σελίδα 1 / 4 : >>>
<< <
Οκτώβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 21-10-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter