Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 4 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 23-07-2021 18:10 | Προβολές: 1032
Σημαντική Ημερομηνία: 30-07-2021
[Αναμένεται]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού, παρτιτούρων
Δημοσίευση: 23-07-2021 11:30 | Προβολές: 1047
Σημαντική Ημερομηνία: 06-09-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση
Mέγεθος: 1.65 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Παράρτημα Α: Κατάλογος υλικού
Mέγεθος: 920.33 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  xls.png  Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Mέγεθος: 133.9 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel
image
Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων,  οπτικοακουστικού υλικού, παρτιτούρων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της  Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την διαδικασία  της συλλογής  (...)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας συμβάσης προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 23-07-2021 10:49 | Προβολές: 1049
Σημαντική Ημερομηνία: 17-08-2021
[Αναμένεται]
Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου επί της Λεωφόρου Αντ. Τρίτση και τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή στο Αργοστόλι
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη όλων των απαραίτητων στοιχείων φακέλου για την έκδοση άδειας δόμησης κτηρίου νέας Φοιτητικής Εστίας Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 22-07-2021 10:14 | Προβολές: 1058
Έναρξη: 22-07-2021 |Λήξη: 30-07-2021
[Σε Εξέλιξη]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί στην υποβολή φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση της άδειας δόμησης του κτηρίου της νέας Φοιτητικής Εστίας, θα αναθέσει την υπηρεσία προετοιμασίας του, σε αρμόδιο μηχανικό/σύμπραξη γραφείων μηχανικών με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα.
Προσοχή, επικαιροποιημένο | Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Αθήνα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα
Δημοσίευση: 28-05-2021 11:36 | Ενημέρωση: 20-07-2021 15:55 | Προβολές: 1682
Έναρξη: 28-05-2021 |Λήξη: 28-06-2021
[Έληξε]
Το Ι.Π. προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Αθήνα, Κεφαλονιά (Αργοστόλι, Ληξούρι) Ζάκυνθο, Λευκάδα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 05-07-2021 15:19 | Προβολές: 1152
Σημαντική Ημερομηνία: 09-07-2021
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου» για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκώντων Τμημάτων και της Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ιονίου Πανεπιστήμιου σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 24-06-2021 15:37 | Προβολές: 1256
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και απλή αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00
Προκήρυξη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 04-06-2021 09:11 | Προβολές: 1401
Σημαντική Ημερομηνία: 18-06-2021
[Έληξε]
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η περιοδική συντήρηση δύο φορές το μήνα και ο περιοδικός ετήσιος έλεγχος, των ανελκυστήρων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου.
Προκήρυξη σύμβασης "Ετήσια Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων Κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου"
Δημοσίευση: 11-05-2021 10:58 | Προβολές: 1234
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.41 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.51 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
Mέγεθος: 92.72 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Αθήνα και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της πανεπιστημιακής κοινότητας, απαιτείται η ετήσια συντήρησή τους και η επισκευή των βλαβών που έχουν εντοπισθεί.
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση & συντήρηση μαρμάρων εξωτερικού κλιμακοστασίου Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 06-05-2021 14:39 | Προβολές: 1249
Σημαντική Ημερομηνία: 12-05-2021
[Έληξε]
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION, στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, στο Ληξούρι Κεφαλονιάς
Δημοσίευση: 20-04-2021 11:30 | Προβολές: 1354
Προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, στο Ληξούρι
Μελέτη και κατασκευή κτηρίου για τη στέγαση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα
Δημοσίευση: 11-02-2021 14:46 | Ενημέρωση: 17-03-2021 11:01 | Προβολές: 4654
Έναρξη: 11-02-2021 |Λήξη: 31-05-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  zip.png  Σχέδια κτηρίου
Mέγεθος: 14.21 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φωτογραφίες κτηρίου
Mέγεθος: 60.57 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων
Mέγεθος: 16.42 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 2
Mέγεθος: 250.68 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 3
Mέγεθος: 40.54 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Τεύχος τροποποιήσεων / διορθώσεων
Mέγεθος: 762.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ». Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως 31.05.2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ελληνικών σημαιών για τα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστήμιου
Δημοσίευση: 01-03-2021 20:14 | Προβολές: 1465
Η προμήθεια αφορά 48 τεμάχια ελληνικών σημαιών για την τοποθέτησή τους στις προσόψεις των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά (Αργοστόλι και Ληξούρι) και Αθήνα.
Πρόσκληση Διενέργειας Διαγωνισμού και Προκήρυξη Μίσθωσης για τη μίσθωση χώρου γραφείων
Δημοσίευση: 17-02-2021 10:59 | Προβολές: 1854
Έναρξη: 17-02-2021 |Λήξη: 03-03-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση Διενέργειας Διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.72 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη Μίσθωσης
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών της Δ/νσης  Μ.Ο.Δ.Υ.  του  Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:54 | Προβολές: 1851
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5016115»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:41 | Προβολές: 1679
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016117»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:31 | Προβολές: 1746
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016116»
Σελίδα 1 / 4 : >>>
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 24-07-2021
Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) για το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος
Έναρξη: 23-06-2021 |Λήξη: 26-07-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Ανακοίνωση
Mέγεθος: 787.56 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη
Mέγεθος: 654.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης
Mέγεθος: 173.92 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) για το Α.Ε.Ι. του Ιονίου Πανεπιστημίου
Έναρξη: 23-06-2021 |Λήξη: 26-07-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Ανακοίνωση
Mέγεθος: 663.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη
Mέγεθος: 651.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης
Mέγεθος: 185.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μουσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία»
Έναρξη: 21-07-2021 |Λήξη: 30-09-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Φυλλάδιο προγράμματος
Mέγεθος: 3.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα προγράμματος
Mέγεθος: 1.44 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter