Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την «Μυοκτονία-Εντομοκτονία-Απολύμανση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ι.Π.»
Social Media
Δημοσίευση: 03-10-2019 12:46 | Προβολές: 1346
Έναρξη: 03-10-2019 |Λήξη: 09-10-2019
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Υπηρεσίας: Μυοκτονία - εντομοκτονία - οφιοαπώθηση στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ι.Π.

CPV: 90921000-9 (Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης)

Συνολική Προϋπολονιζόμενη δαπάνη 3.000 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός του Ιονίου Πανεπιστημίου

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 9-10-2019 και ώρα 12:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., 1. Θεοτόκη 72 Κέρκυρα 49132, τηλ: 26610-87609

Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο τηλ.: 26610-87653 (κ. Α. Κόνταρης)

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Μάιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 29-05-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter