Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη «Συντήρηση ανελκυστήρων κτηριακών εγκαταστάσεων Ι.Π. σε Λευκάδα και Ζάκυνθο»
Social Media
Δημοσίευση: 09-12-2019 14:17 | Προβολές: 1287
Έναρξη: 09-12-2019 |Λήξη: 16-12-2019
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Υπηρεσίας:
«Συντήρηση ανελκυστήρων κτηριακών εγκαταστάσεων του Ι.Π. σε Λευκάδα και Ζάκυνθο»

CPV: 50750000-7 «Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  12.255€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
Προϋπ/μενη δαπάνη ανά ανελκυστήρα: 129€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: 2014ΣΕ54600031 Π.Δ.Ε. «Επισκευή & διαρρύθμιση ακινήτων για την στέγαση στεγαστικών αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:  16-12-19 και ώρα 12:00 
Πληροφορίες: Για την Λευκάδα: 26450-26160 (κα Α. Μωραϊτη) Για την Ζάκυνθο: 26950-21052 (κα Ν. Παράσχη)

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16-12-19 και ώρα 12:30

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση ή αποστολή του φακέλου προσφοράς στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. 1. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Τηλ: 26610-87609


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter