Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον «Επανέλεγχο ισχυρών ρευμάτων για την έκδοση Υ.Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις Ι.Π. στο Αργοστόλι»
Social Media
Δημοσίευση: 13-01-2020 15:07 | Προβολές: 1109
Σημαντική Ημερομηνία: 17-01-2020
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Υπηρεσίας:
«Επανέλεγχος ισχυρών ρευμάτων για την έκδοση Υ.Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις Ι.Π. στο Αργοστόλι»

CPV: 45310000-3 «Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 7.440 € συμπ/νου ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: 2014ΣΕ54600031 «Επισκευή και διαρρύθμιση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ι.Π» του ΠΔΕ

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 17-1-2020 και ώρα 13:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, ΤΚ 28100 Κεφαλονιά Τηλ: 26710-27311, e-mail: secdmc@ionio.gr (κα Α. Γιοβανίτσα)


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter