Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και διαρρυθμίσεων σε κτήρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα»
Social Media
Δημοσίευση: 13-01-2020 15:15 | Προβολές: 1132
Σημαντική Ημερομηνία: 20-01-2020
[Αναμένεται]

Αναθέτουσα Αρχή:  Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:  Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Έργου: Υπηρεσία

Τίτλος Έργου: Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και διαρρυθμίσεων σε κτήρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα

CPV: CPV: 44112000-8

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 10.998,80 € (συμπ/νου φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 2014ΣΑΕ54600031 «Επισκευή και Διαρρύθμιση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών Ιονίου Πανεπιστημίου» του Π.Δ.Ε

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης ποοσφοοά βάσει τιμής (γαμηλότεοη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 20-01-2020 και ώρα 12:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., 1. Θεοτόκη 72 Κέρκυρα 49100, τηλ: 26610-87609

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: τηλ.: 26610-87650, 26610-87643


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter