Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας "Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου"
Social Media
Δημοσίευση: 07-07-2020 14:43 | Προβολές: 1228

Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Υπηρεσίας: «Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»

CPV: 50730000-1 "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων"

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 17.650€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: 2020ΣΕ54600005 Π.Δ.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 20-07-20 και ώρα 12:00

Πληροφορίες:
Για την Κέρκυρα: 26610-87643 (κα Φ. Ηλία)
Για την Κεφαλονιά: Αργοστόλι ΤΨΜΕ 26710-27311 (κα Α. Γιωβανίτσα) Αργοστόλι ΤΕΕΤ 26710-26270 (κα Ε. Βουτσινά) Ληξούρι ΤΜΕΘ 26710-92855 (κα 1. Βασιλάτου)
Για την Λευκάδα: 26450-26160 (κα Α. Μωραϊτη)
Για την Ζάκυνθο: 26950-21052 (κα Θ. Μπαλούτσου)

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση ή αποστολή του φακέλου προσφοράς στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. 1. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Τηλ: 26610-87609

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 07-08-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter