Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες απολύμανσης χώρων και κτιρίων εκπαιδευτικής λειτουργίας Ι.Π. σύμφωνα με τις οδηγίες προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19»
Social Media
Δημοσίευση: 31-07-2020 18:30 | Προβολές: 1114

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και τα οριζόμενα στην από 01-05-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικής δομής, φορέα ή ιδρύματος, κάθε τύπου και βαθμού, ειδικώς για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 πρέπει να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, η ομαλή και ασφαλής διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των ιδρυμάτων, εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις.

Στόχος των απολυμάνσεων είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας.

Στο μέρος που αφορά στη δημόσια υγεία και προκειμένου  να διεξαχθούν με ασφάλεια και ομαλά οι ως άνω αναφερόμενες εκπαιδευτικές λειτουργίες, θα υποστηριχθούν οι αναγκαίες διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης των χώρων εκπαιδευτικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται οι χώροι να είναι καθαροί από οποιοδήποτε οργανικό φορτίο, χωρίς παρουσία ανοικτών τροφίμων. Πριν την εφαρμογή του νεφελοψεκασμού πραγματοποιείται στεγανοποίηση των χώρων, ο χρόνος εφαρμογής για έναν χώρο περίπου 100 – 150 m2 διαρκεί περίπου μία (1) ώρα, στη συνέχεια οι χώροι πρέπει να παραμείνουν κλειστοί για τουλάχιστον 30 λεπτά (μισή ώρα) για να δράσει το απολυμαντικό και μετά το πέρας αυτών οι χώροι, όπου έχει εφαρμοστεί απολύμανση, αερίζονται για 15 - 30 λεπτά. Οι επιφάνειες που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο (π.χ. γραφεία, πάγκοι εργασίας κ.α.) καθαρίζονται προληπτικά με υγρό πανί προς αποφυγή αλλεργιών που μπορεί να εκδηλωθούν.

Η εφαρμογή της απολύμανσης / μικροβιοκτονίας γίνεται με τη μέθοδο της ψυχρής εκ-νέφωσης (cold fogger), καλύπτοντας το σύνολο του όγκου, του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν. Η εφαρμογή του νεφελοψεκασμού είναι αντίστοιχη του ψεκασμού, με την διαφορά ότι τα σταγονίδια γίνονται πιο μικρά (μικρού ή υπέρμικρου όγκου) μέσω αυξημένης πίεσης στο ειδικό μηχάνημα θερμικής εκνέφωσης ULV (fogger) όπου το απολυμαντικό με τη μορφή νεφελώματος διοχετεύεται και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου που θέλουμε να απολυμάνουμε.

'Όπως κάθε απολυμαντικό κατά την εφαρμογή του εξουδετερώνει το υπάρχον μικροβιακό φορτίο. Σε περίπτωση επαναπροσβολής χώρων ή επιφανειών, μέσω νέου φορέα, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την Απολύμανση πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, να έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς και από την Π.Ο.Υ, να είναι άοσμα, μη τοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους υπαλλήλους του Οργανισμού και τους επισκέπτες να είναι αποτελεσματικά , να μην αφήνουν ίχνη στις περισσότερες επιφάνειες και να μην διαβρώνουν.

Η επέμβαση γίνεται με σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, ευρείας δράσεως εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ, ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο φάσμα πιθανών εστιών (αποτελεσματικά κατά μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών), τα οποία δεν πρέπει να έχουν υπολειμματική δράση. Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης να λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανθρώπων, κατοικίδιων και τροφίμων. Τα απολυμαντικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας, να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) για χρήση σε κατοικημένους χώρους.

Η απολύμανση των κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη υπηρεσία της Αναθέτουσας αρχής.

 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 20-08-2020


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 07-08-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter