Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Social Media
Δημοσίευση: 05-08-2020 15:22 | Προβολές: 1300
Έναρξη: 05-08-2020 |Λήξη: 31-08-2020
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Υπηρεσίας: Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου

CPV: 35111320-4 «Φορητοί πυροσβεστήρες»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.041 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός Ι.Π. 2020 ΚΑΕ 0889β

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 31-08-2020

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Τηλ: 26610-87609


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 27-10-2020
Προσεχώς
Newsletter