Νέα

Διακήρυξη Σύμβασης για την παροχή της Γενικής Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 01-10-2020 14:43 | Προβολές: 1371

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«Παροχή υπηρεσιών ελέγχου, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»,

εκτιμώμενης αξίας 31.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους της παρούσας,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της ως άνω υπηρεσίας.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:
Είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή η 21η/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μμ (τίθεται προσαυξημένη, βάσει του άρθρου 121, παρ. 4, του ν. 4412/2016, καθότι απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της προσφοράς).

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη στη σελίδα διακήρυξη και προκήρυξη του έργου.


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter