Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, τηλεομοιότυπων και πολυμηχανημάτων

Social Media
Δημοσίευση: 19-11-2020 11:47 | Προβολές: 1025
Έναρξη: 19-11-2020 |Λήξη: 27-11-2020
[Έληξε]
    Παράρτημα Ι - Οικονομική Προσφορά
Mέγεθος: 11.98 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    Παράρτημα ΙΙ - Πίνακας Συμμόρφωσης
Mέγεθος: 78.29 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση.

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών.

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές, φαξ, πολυμηχάνηματα

CPV: 30125110-5, «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεμοιοτυπίας».

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 16.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2020.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27/11/2020 και ώρα 15:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: 1. Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/5659/13-11-2020 Πρόσκληση για την «προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, τηλεομοιότυπων (fax) και πολυμηχανημάτων», με το παρακάτω περιεχόμενο:
Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης (Οικονομική Προσφορά).
Β. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης (Πίνακας Συμμόρφωσης).
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΒΙΚΕΠ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ. 26610 87122, 87108

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, Τηλ. 26610 87206
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τηλ. 26610 87761, 87763
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, Τηλ. 26610 87860, 87861
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 72, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
Τηλ. 26610 87451

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Τηλ. 26610 87522

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ28100
Τηλ. 26710-27311

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΒΕΡΓΩΤΗ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ 28100
Τηλ. 26710-27101, 27103

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡ.ΔΙΟΙΚ.ΑΡΓΟΣΤ.)
ΙΩΣΗΦ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ & ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ 28100
Τηλ. 26710-25820, 27793

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ 28200
Τηλ. 26710-92855, 92861

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ & ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ
ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΚ 31100
Τηλ. 26450-26160

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
Μ.ΜΙΝΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΛΟΥΛΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100
Τηλ. 26950-21052

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ.ΣΟΥΤΣΟΥ 6- ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11521
Τηλ. 210 9250285, 9250293

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων:
Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ποσότητας του υπό προμήθεια είδους:
Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων (κα. Μ. Λάμπουρα 26610 87108)


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Προκήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο: «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π.» - Παράταση υποβολής αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών
Δημοσίευση: 20-12-2021 12:57 | Ενημέρωση: 07-02-2022 15:52 | Προβολές: 1084
Έναρξη: 20-12-2021 |Λήξη: 10-02-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.59 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Παράρτημα Α'
Mέγεθος: 2.48 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 494.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οικοδομική Άδεια
Mέγεθος: 2.61 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  μελέτη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Mέγεθος: 139.96 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΣΤΑΤΙΚΗ
Mέγεθος: 115.33 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
Mέγεθος: 12.25 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΗΜ
Mέγεθος: 116.43 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)
Mέγεθος: 819.75 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Mέγεθος: 740.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προϋπολογισμός Μελέτης Εργασιών
Mέγεθος: 1.9 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Παραδοτέα
Mέγεθος: 1.29 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Προμετρήσεις
Mέγεθος: 5.95 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Τεχνικές Προδιαγραφές
Mέγεθος: 6.38 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Τιμολόγιο Εργασιών
Mέγεθος: 4.99 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 01-07-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας