Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού αυλείου χώρου πρώην ΨΝΚ»

Social Media
Δημοσίευση: 26-11-2020 12:42 | Προβολές: 1166
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 02-12-2020
[Έληξε]

Τίτλος Υπηρεσίας:

 

«Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού αυλείου χώρου πρώην ΨΝΚ»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

 

2.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου

(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:

 

 

2-12-2020 και ώρα 15:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: 

 

 

Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Τηλ: 26610-87646

 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την παραπάνω συνημμένη στην ιστοσελίδα πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών.


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 23-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter