Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου γραφείων - Παράταση έως 01-02-2021

Social Media
Δημοσίευση: 14-12-2020 13:13 | Ενημέρωση: 12-01-2021 21:51 | Προβολές: 1392

Παράταση στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών έως την 01-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών της Δ/νσης  Μ.Ο.Δ.Υ.  του  Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ  μηνιαίως (1.800,00 €), και χρηματοδοτείται από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ι.Π.  ΚΑΕ 0813β «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κτιρίων».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979, στην Κέρκυρα την 18/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Π., στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, ισόγειο. Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Ι.Π. (διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72 – Κεντρική Διοίκηση Ι.Π.). Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά τις 13.00.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον εκμισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 715/1979.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π. και σε ηλεκτρονική μορφή  στην ιστοσελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Φοιτητικής Μέριμνας & Διασφάλισης Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

Αναπλ. Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης

 


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 23-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter