Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Εργασίες διαρρύθμισης χώρων σε κτήρια του Ι.Π.», στην Κέρκυρα

Social Media
Δημοσίευση: 07-01-2021 11:27 | Προβολές: 1174

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λόγω αναγκών που προκύπτουν για επιπλέον χώρους και για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του, πρόκειται να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων στα ακόλουθα κτήρια, ως εξής:

Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο)
Προϋπολογισμός:  4.500€ πλέον ΦΠΑ 24%

και

Κτήριο Φοιτητικής Εστίας (Νέο Λιμάνι)
Προϋπολογισμός:   7.900€ πλέον ΦΠΑ 24%

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση
Τύπος Έργου: Υπηρεσία
Τίτλος Έργου: «Εργασίες διαρρύθμισης χώρων σε κτήρια του Ι.Π.» στην Κέρκυρα
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.376,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 13-01-2021 και ώρα 12:00
Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49132, τηλ: 26610-87646
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: τηλ.: 26610-87652,87650

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε  από τη συνημμένη στην παρούσα σελίδα πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

 

Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 23-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter