Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ι.Π.» για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Social Media
Δημοσίευση: 14-01-2021 14:30 | Προβολές: 1098

Αναθέτουσα Αρχή:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:Απευθείας Ανάθεση


Τίτλος Υπηρεσίας:«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες–καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»


Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 434,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27-1-21 και ώρα 15:00


Πληροφορίες:
Για την Κεφαλονιά-Αργοστόλι: ΤΨΜΕ 26710-27311 (κα Α. Γιωβανίτσα)
Για την Ζάκυνθο: 26950-21052 (κα Θ. Μπαλούτσου)


Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση ή αποστολή του φακέλου προσφοράς στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Τηλ: 26610-87609

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών.

 

Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 23-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter