Νέα

Προκήρυξη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 04-06-2021 09:11 | Προβολές: 1409
Σημαντική Ημερομηνία: 18-06-2021
[Έληξε]

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η περιοδική συντήρηση δύο (2) φορές το μήνα και ο περιοδικός ετήσιος έλεγχος, των ανελκυστήρων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου. Η παροχή της υπηρεσίας καλύπτει την εκ της ισχύουσας νομοθεσίας απαίτηση για τακτική συντήρηση και περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων (προσώπων και φορτίων), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει των διατάξεων της ισχύουσας περί ανελκυστήρων νομοθεσίας και ειδικότερα της Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:          

Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή η 18η/6/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. (προσαυξημένη, βάσει του άρθρου 121, παρ. 4, του ν. 4412/2016)

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη πλήρη Προκήρυξη και Διακήρυξη.


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 06-08-2021
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter