Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ιονίου Πανεπιστήμιου σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Social Media
Δημοσίευση: 24-06-2021 15:37 | Προβολές: 1294
gr  pdf.png  Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Mέγεθος: 1.13 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και απλή αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον νομό Κέρκυρας).

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο (Iωάννου Θεοτόκη 72), τηλ: 2661087609

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05/07/2021 και ώρα 10:00

 

Παρακαλουμε να ενημερωθείτε απο τη συνημμένη πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών.


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter