Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη όλων των απαραίτητων στοιχείων φακέλου για την έκδοση άδειας δόμησης κτηρίου νέας Φοιτητικής Εστίας Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα»

Social Media
Δημοσίευση: 22-07-2021 10:14 | Προβολές: 1324
Έναρξη: 22-07-2021 |Λήξη: 30-07-2021
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έλαβε, ως δωρεά, την οριστική μελέτη για την ανέγερση κτηρίου νέας Φοιτητικής Εστίας στην Κέρκυρα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης στη θέση «Παλλάδα», στο νέο λιμάνι της Κέρκυρας και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ.378, με συνολική έκταση 1.133,07τ.μ.

Η ανωτέρω οριστική μελέτη εκπονήθηκε από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.·ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ· Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και έχει ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: 63ΡΤ4653Π4-ΑΧΚ).

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί στην υποβολή φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση της άδειας δόμησης του κτηρίου της νέας Φοιτητικής Εστίας, θα αναθέσει την υπηρεσία προετοιμασίας του, σε αρμόδιο μηχανικό/σύμπραξη γραφείων μηχανικών με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών, μελέτη ενεργειακής απόδοσης και τεχνικές εκθέσεις, χρονοδιάγραμμα ΣΑΥ & ΦΑΥ ενώ ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας δόμησης ως χειριστής του σχετικού συστήματος e- adeia.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις συνθήκες του έργου.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:14.272,90 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 30-07-2021 και ώρα 15:00
Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49132
τηλ: 26610-87646

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την συνημμένη πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών.


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter