Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»

Social Media
Δημοσίευση: 23-07-2021 18:10 | Προβολές: 1327
Σημαντική Ημερομηνία: 30-07-2021
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση.

Τύπος Προμήθειας:  Προμήθεια αγαθών

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών)
CPV:44111000-1 «Οικοδομικά υλικά», 44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων», 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 12.076,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 30/07/2021 και ώρα 15:00

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε λεπτομερώς από τη συνημμένη στη σελίδα πλήρη Πρόσκληση Προμήθειας Υλικών.

 

Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter