Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 11-10-2021 14:44 | Προβολές: 327

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:  Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Υπηρεσίας: Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου
CPV:     35111320-4 «Φορητοί πυροσβεστήρες», 35111000-5 «Πυροσβεστικός εξοπλισμός»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 7.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
{Υπηρεσίες συντήρησης & αναγόμωσης: 4.495€ (με ΦΠΑ), Προμήθεια πυροσβεστήρων: 3.005€ (με ΦΠΑ)}

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 18-10-2021

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: 
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Τηλ: 26610-87609


 

Παρακαλούμε να ενημερωθειτε από τη συνημμένη στην ανάρτηση πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών.

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Οκτώβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 20-10-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter