Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου στην Ιόνιο Ακαδημία του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 19-10-2021 12:12 | Προβολές: 317

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση.
CPV: 39171000-1 «Βιτρίνες επίδειξης»


Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.168,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 25/10/2021 και ώρα 15:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα, Ηλεκτρ.Δ/νση protocol@ionio.gr)  με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/4121/18-10-2021 Πρόσκληση για την «Προμήθεια προθήκης για την έκθεση ιστορικού τεκμηρίου στην Ιόνιο Ακαδημία του Ι.Π.».

 


 

Παρακαλούμε να ενημερωθειτε από τη συνημμένη στην ανάρτηση πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 23-01-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter