Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Social Media
Δημοσίευση: 19-10-2021 12:38 | Προβολές: 466

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
CPV: 30197643-5

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.465,30€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
350κούτες / 1.750 δεσμίδες φωτοτυπικό χαρτί Α4, 1 κούτα/5 δεσμίδες φωτοτυπικό χαρτί Α3
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72)

 


 

Παρακαλούμε να ενημερωθειτε από τη συνημμένη στην ανάρτηση πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 23-01-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter