Νέα

Νέα έκδοση: "Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στο προσφυγικό ζήτημα"

Social Media
Δημοσίευση: 05-11-2021 13:23 | Προβολές: 691
image
Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Οσελότος το βιβλίο "Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στο προσφυγικό ζήτημα", του Συνεργάτη του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς, του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Βασιλείου Χειμαριου, απόφοιτου του ΤΑΒΜ και υπ. ΔΜΕ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 
 

 

Η ένταξη των μεταναστευτικών μειονοτήτων στις κοινωνίες όπου ζουν, αποτελεί ένα πολύπλοκο πρόβλημα με σημαντικές επιπτώσεις στην ευημερία των πληγέντων, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Μέσα στη συνεχιζόμενη διεθνή κρίση μετανάστευσης, οι βιβλιοθήκες βρίσκουν τρόπους να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες, προσφέροντας τόσο παραδοσιακές όσο και καινοτόμες υπηρεσίες για να προσεγγίσουν και να συνδεθούν με αυτούς τους ευάλωτους πληθυσμούς. Το θέμα του μικρού αυτού έργου, είναι να προσεγγίσει τα μέσα που η βιβλιοθηκονομία θα χρειαστεί να ακολουθήσει για να προσφέρει ένα περιβάλλον, όχι μόνο μαθησιακό, αλλά και επικοινωνιακό με στόχο την ευκολότερη ένταξη των προσφύγων στη νέα τους κοινωνία.


Επιστροφή
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter