Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη των κτηρίων ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Φοιτητικής Εστίας, Τ.Μ.Σ. και Ιονίου Ακαδημίας»

Social Media
Δημοσίευση: 19-11-2021 15:31 | Προβολές: 184

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση
CPV: 66518100-5 «Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 9.700,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:23-11-2021 και ώρα 14:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών:
Η προσφορά θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mpapav@ionio.gr, ή/και dty@ionio.gr , dtzoras@ionio.gr


Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Δημήτριος Τζώρας 2661087632, dtzoras@ionio.gr

 


Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πληρέστερα από τη συνημμένη στην παρούσα σελίδα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Νοέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 27-11-2021
Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων
Έναρξη: 01-11-2021 |Λήξη: 30-11-2021
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter