Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: Εργασίες αποκατάστασης της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα

Social Media
Δημοσίευση: 30-11-2021 18:39 | Προβολές: 389

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της Υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα»

CPV: 50750000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα από το συνημμένο στη σελίδα έγγραφο.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter