Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη φύλαξη συνολικά των εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστήμιου, όλων των τμημάτων του ιδρύματος σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

Social Media
Δημοσίευση: 12-01-2022 14:41 | Προβολές: 331
Σημαντική Ημερομηνία: 20-01-2022
[Έληξε]

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας: Παροχή Υπηρεσιών
CPV: CPV 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης»

Τίτλος Προμήθειας: Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη συνολικά των εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, όλων των τμημάτων του Ιδρύματος, (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα) για διάστημα 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  Έως 67.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής


Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:  Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο (Ιωάννη Θεοτόκη 72), τηλ: 2661087609
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/01/2022 και ώρα 09:00 π.μ.

 


 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη στη σελίδα πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 28-01-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter