Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα & Αθήνα

Social Media
Δημοσίευση: 17-05-2022 17:11 | Προβολές: 255
Έναρξη: 17-05-2022 |Λήξη: 24-05-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Προμήθειας: Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα & Αθήνα

CPV 33760000-5 «Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες»
33741100-7 «Προϊόντα καθαρισμού των χεριών»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.406,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2022 - Κ.Α.Ε. 1381

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 24/05/2022 και ώρα 10.00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@ionio.gr, ή Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/2011/17-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιφιγένεια Χειρδάρη


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 02-07-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας