Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτογραφικού χαρτιού

Social Media
Δημοσίευση: 24-05-2022 13:53 | Προβολές: 260
Έναρξη: 24-05-2022 |Λήξη: 31-05-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού

CPV: 30197643-5 - Φωτοαντιγραφικό χαρτί

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
10.477,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
282 κούτες / 1.410 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, 105 δεσμίδες φωτοτυπικό χαρτί Α3

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2022
ΚΑΕ 1731β

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 31 Μαΐου και ώρα 12:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔO4/2126 πρόσκληση, με το παρακάτω περιεχόμενο:
«Στοιχεία του υποψήφιου:
  Επωνυμία:……………………………………………………..
  Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
  Διεύθυνση:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφώνου:…………………………………………..
Για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4»

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:  
Κτίριο ΤΙΣ-ΤΑΒ (Ισόγειο), Αποθήκη Φωτοτυπικού Κέντρου,
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΤΟΚΗ 72, 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ 
Τηλ. 26610-87650, 87601

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ28100
Τηλ. 26710-27311

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
Μ.ΜΙΝΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100
Τηλ. 26950-21052

Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ποσότητας του υπό προμήθεια είδους:
Διεύθυνση Οικ. Διαχείρισης – Τμήμα Προμηθειών
(Πληροφ.: Χρ. Παλαμά, Ειρ. Κούτση, Ε.Κρανιώτη)
τηλ.: 2109250293 - 2661087618 - 2661087623


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 02-07-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας