Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών αντλητικών συγκροτημάτων-αντλιών, των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»

ShareThis
Δημοσίευση: 21-07-2022 15:47 | Προβολές: 387
Έναρξη: 21-07-2022 |Λήξη: 28-07-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: Ω5ΘΩ46Ψ8ΝΨ-9Ρ6 (30.06.2022/ΘΗΔ: ΔΤΥ 2/28ης Συνεδρίασης) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)
Τύπος Έργου: Παροχή Υπηρεσιών
Τίτλος Έργου: «Ετήσια συντήρηση επισκευή και αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών αντλητικών συγκροτημάτων-αντλιών, των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
CPV: 50510000-3 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.900,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
{Αναλυτικότερα:
-Κέρκυρα: 12.900€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
-Ζάκυνθο: 1.200€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
-Κεφαλονιά: 1.800€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)}

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Κωδικός Έργου: 2021NA34600331 «Επισκευή, Διαρρύθμιση& Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων Ιονίου Πανεπιστημίου»

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 28/07/2022

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
τηλ: 26610-87609, 87646

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:
Σπυριδούλα Παπαγεωργίου
Τηλ: 26610-87653, spapage@ionio.gr
Αντρέας Κόνταρης
Τηλ. 26610-87670, akontaris@ionio.gr, dty@ionio.gr


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 04-06-2023
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
NewsletterΑνάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας