Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου για τα έτη 2023 - 2024

Social Media
Δημοσίευση: 26-07-2022 09:33 | Προβολές: 230
Έναρξη: 26-07-2022 |Λήξη: 01-08-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου για τα έτη 2023 - 2024.
CPV 71317200 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 16.189,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου ετών 2023 και 2024-Κ.Α.Ε. 0419

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα και ανά υπηρεσία υγείας (Τμήμα Β) και ασφάλειας (Τμήμα Α) και συνολικά.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 01/08/2022 και ώρα 15:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@ionio.gr,
ή Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα, με την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/3156/25-7-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 29-09-2022
Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας 10 χλμ. ΟΠΑΠ
Έναρξη: 20-09-2022 |Λήξη: 01-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 467.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα Νυχτερινού Πανεπιστημιακού Αγώνα
Mέγεθος: 80.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας