Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων επί των οδών Δημάρχου Κόλλα 1 και Δημάρχου Κόλλα 2, στην Κέρκυρα»

Social Media
Δημοσίευση: 23-09-2022 15:29 | Ενημέρωση: 23-09-2022 17:50 | Προβολές: 173
Έναρξη: 23-09-2022 |Λήξη: 27-09-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Είδος σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας

Διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης:
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: 6Φ6Ω46Ψ8ΝΨ-Ν2Ζ Απόφαση του Πρύτανη

Τίτλος υπηρεσίας: «Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων επί των οδών Δημάρχου Κόλλα 1 και Δημάρχου Κόλλα 2, στην Κέρκυρα»
Διάρκεια σύμβασης: Είκοσι πέντε (25) ημέρες
CPV: 79419000-4
«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων»

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (εκτιμώμενη αξία) σύμβασης:
2.820 € (μη συμπ/νου Φ.Π.Α.)
3.496,80 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022 (ΚΑΕ 0419)
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27-09-2022

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
τηλ: 2661087646 & 2661087609

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Παπαβλασοπούλου,2661087650, dty@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 29-09-2022
Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας 10 χλμ. ΟΠΑΠ
Έναρξη: 20-09-2022 |Λήξη: 01-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 467.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα Νυχτερινού Πανεπιστημιακού Αγώνα
Mέγεθος: 80.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας