Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 26-09-2022 14:53 | Προβολές: 241
Έναρξη: 26-09-2022 |Λήξη: 03-10-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: ΨΠΩ946Ψ8ΝΨ-4ΡΛ Απόφαση του Πρύτανη

Τίτλος Υπηρεσίας: Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου
CPV: 35111320-4 «Φορητοί πυροσβεστήρες»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 8.863,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
{7.143,80€ για Υπηρεσίες συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων»
1.720,00€ για Προμήθεια πυροσβεστήρων}

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022:
(ΚΑΕ 0889: 7.143,80€ για Υπηρεσίες συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων»
ΚΑΕ 1899: 1.720,00€ για Προμήθεια πυροσβεστήρων)

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 3-10-2022

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Τηλ: 26610-87609


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 05-12-2022
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας