Νέα

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής γευμάτων

Social Media
Δημοσίευση: 30-09-2022 12:00 | Προβολές: 294
Έναρξη: 30-09-2022 |Λήξη: 05-10-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια Υπηρεσιών

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια Παροχής Γευμάτων

CPV: 55320000-9 «Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων»

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη
4.500,22€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13%) (125 άτομα)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2022

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 5/10/2022 και ώρα 11:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Η προσφορά θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στις εξής ηλ. Διευθύνσεις: nick@ionio.gr ή θα κατατεθεί στο κτήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49132) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3888/29-9-2022 πρόσκληση, με το παρακάτω περιεχόμενο:
«Στοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία:......................
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:......................
Διεύθυνση:......................
Αριθμό τηλεφώνου:......................
Για την «Προμήθεια ......................»


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση προσφοράς για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου»
Δημοσίευση: 02-11-2022 10:14 | Προβολές: 203
Έναρξη: 02-11-2022 |Λήξη: 07-11-2022
[Έληξε]
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 02-12-2022
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας