Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικών - φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

ShareThis
Δημοσίευση: 21-10-2022 15:18 | Προβολές: 242
Έναρξη: 21-10-2022 |Λήξη: 27-10-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια φωτοτυπικών - φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

CPV: 30121200-5 «Φωτοαντιγραφικές συσκευές»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου οικ.έτους 2022.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27/10/2022 και ώρα 12:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
1.Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (ταχ. δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα, ηλεκτρονική δ/νση protocol@ionio) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/4235/21-10-2022 Πρόσκληση για την «Προμήθεια φωτοτυπικών - φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων», με το παρακάτω περιεχόμενο:

Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης (Οικονομική Προσφορά).
Β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τηλ. 26610 87300
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 72, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, Τηλ. 26610 87206
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Τηλ. 26610 87522

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ28100
Τηλ. 26710-27311

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ.ΒΕΡΓΩΤΗ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ 28100
Τηλ. 26710-27101, 27103

ΓΡΑΦΕΙA ΑΘΗΝΑΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ 96 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10680
Τηλ. 210 9250293, 9250285

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων:
κ. Προκόπης Αρκούδης 26610 87300

Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ποσότητας των ειδών:
Τμήμα Προμηθειών
Γραμματείες Τμημάτων


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση προσφοράς για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου»
Δημοσίευση: 02-11-2022 10:14 | Προβολές: 250
Έναρξη: 02-11-2022 |Λήξη: 07-11-2022
[Έληξε]
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας