Νέα

Πρόσκληση προσφοράς για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου»

ShareThis
Δημοσίευση: 02-11-2022 10:14 | Προβολές: 249
Έναρξη: 02-11-2022 |Λήξη: 07-11-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια Επίπλων Γραφείου

CPV: 39100000-3 «Έπιπλα»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
KAE 7111β

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου οικ.έτους 2022.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 07/11/2022 και ώρα 10:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
1.Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (ταχ. δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα, ηλεκτρονική δ/νση protocol@ionio) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/4360/01-11-2022 Πρόσκληση για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου», με το παρακάτω περιεχόμενο:
Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης (Οικονομική Προσφορά).
Β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τηλ. 26610 87300
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 72, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Τηλ. 26610 87114
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1, Κέρκυρα 491 00

ΓΡΑΦΕΙA ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ. 210 9250293, 9250285
ΣΟΛΩΝΟΣ 96 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10680

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, Τηλ.
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
26610 87206, 87760, 87860-1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Τηλ. 26610 87522

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π.ΑΡΜΕΝΗ ΒΡΑΪΛΑ 4, ΚΤΗΡΙΟ «ΚΑΛΥΨΩ»
Τηλ. 2661087960

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ28100
Τηλ. 26710-27311

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ.ΒΕΡΓΩΤΗ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ 28100
Τηλ. 26710-27101, 27103

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων: κ. Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη kat-pap@ionio.gr

Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ποσότητας των ειδών: Τμήμα Προμηθειών Γραμματείες Τμημάτων


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας