Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.»

Social Media
Δημοσίευση: 23-11-2022 15:22 | Προβολές: 186

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η από 14-10-2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (7η Συνεδρίαση/ΘΗΔ:ΔΟΔ 2, παρ. Β)

Τίτλος Υπηρεσίας: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.

CPV:
39717000-1 «Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού»,
45331200-8 «Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 7.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 30-11-2022 και ώρα 14:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Τηλ: 26610-87609


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση προσφοράς για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου»
Δημοσίευση: 02-11-2022 10:14 | Προβολές: 206
Έναρξη: 02-11-2022 |Λήξη: 07-11-2022
[Έληξε]
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 05-12-2022
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας