Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

ShareThis
Δημοσίευση: 19-03-2023 16:17 | Προβολές: 374
Έναρξη: 19-03-2023 |Λήξη: 24-03-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
 
Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών 

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και απλή αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο 

CPV 
09132100-4 «Απλή αμόλυβδη βενζίνη» 
09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης» 
09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 
Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2023
Κ.Α.Ε. 1611β

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τους νομούς Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να  περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο  μέχρι): 24/03/2023 και ώρα 13.00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο (Iωάννου Θεοτόκη 72) ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, Τηλ: 2661087609 protocol@ionio.gr με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/1023/17-03-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27/03/2023 και ώρα 11:00

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων & Προγραμματισμού 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ευστάθιος Μακρής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας