Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στη στέγη του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ»

ShareThis
Δημοσίευση: 15-05-2023 14:12 | Προβολές: 279
Έναρξη: 15-05-2023 |Λήξη: 22-05-2023
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στη στέγη του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ».

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ 6ΤΕ246Ψ8ΝΨ-ΔΚΥ Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού του Ι.Π. (Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ/1685/Φ.12-23/ΚΕΡ/08-05-2023 με ΑΔΑΜ: 23REQ012626552 2023-05-08)

Τύπος Υπηρεσίας: Παροχή Υπηρεσιών
Τίτλος Υπηρεσίας: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στη στέγη του κτηρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ»

CPV: 44112000-8 «Διάφορες οικοδομικές κατασκευές»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 29.078 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 2023ΝΑ34600061 «Συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών (συμπεριλαμβανομένων χώρων πρασίνου και περιβάλλοντα χώρου), παρεμβάσεις-επισκευές-διαρρυθμίσεις-διαμορφώσεις χώρων Ι.Π. για την περίοδο 2023-2025 (κατ. 1.1)»
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 22-05-2023 και ώρα 15:00
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με  Α.Π.: ΔΤΥ/1785/15-05-2023
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στις 23-05-2023 και ώρα 11:30 π.μ.

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:
Βλάσση Μαρία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών             
Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
26610-87656, m.vlassi@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Σεπτέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 28-09-2023
HAL@TTT: Το Hub of Art Laboratories συμμετέχει στο TTT 2023 [Μάλτα, 26-29/09/2023]
Έναρξη: 26-09-2023 |Λήξη: 29-09-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  HAL@TTT Αφίσα
Mέγεθος: 676.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  HAL@TTT Πρόγραμμα
Mέγεθος: 704.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα»
Έναρξη: 21-06-2023 |Λήξη: 30-09-2023
[Σε Εξέλιξη]
Βραβείο Μουσικής Δημιουργικότητας 2023
Έναρξη: 06-07-2023 |Λήξη: 13-11-2023
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας