Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.» [Ορθή επανάληψη]

ShareThis
Δημοσίευση: 18-05-2023 14:40 | Προβολές: 410
Σημαντική Ημερομηνία: 24-05-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση.

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών.

Τίτλος Προμήθειας: «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»

CPV: 
44111000-1 «Οικοδομικά υλικά» 
44110000-4 «Κατασκευαστικά υλικά» 
44316000-8 «Σιδηρικάn Είδη» 
44424200-0 «Κολλητική ταινία» 
44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων»,
31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη     34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:    Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου ετών 2023-2024

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μονάδας στο σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 24/05/2023 και ώρα 15:00 

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:  
1.Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 1745 /18-05-2023_ΟΕ Πρόσκληση για την «Προμήθεια υλικών (Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.».», α) Συνολική Προσφορά ή β) Τμηματική Προσφορά, με το παρακάτω περιεχόμενο: 
Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) της παρούσας πρόσκλησης,
Β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 72, ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ. 26610 87670 & 87653

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων:     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Ι. Σφήκας 26610 87670 / κα Σπυριδούλα Παπαγεωργίου 2661087653)

Παροχή πληροφοριών για την παράδοση του υπό προμήθεια είδους: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Ι. Σφήκας  26610 87670 / κα Σπυριδούλα Παπαγεωργίου 2661087653)


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 15-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας