Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλαβών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο»

ShareThis
Δημοσίευση: 01-06-2023 11:49 | Προβολές: 285
Έναρξη: 01-06-2023 |Λήξη: 07-06-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:    
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η από 25-05-2023 Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων & Προγραμματισμού (με ΑΔΑΜ:23REQ012756894)

Τίτλος Υπηρεσίας: «Αποκατάσταση βλαβών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.331,47 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

CPV    
44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων»
45330000-9 «Υδραυλικές εργασίες»

Χρηματοδότηση Τακτικό Προϋπολογισμό οικ. έτους 2023

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 07-06-2023 και ώρα 15:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:  Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/2009/01-06-2023»

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:     
Ευαγγελία Πυλαρινού, Γραμματεία Τμήματος Περιβάλλοντος, 26950-21052, vpylarinou@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 07-12-2023
Προσεχώς
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Ανακοίνωση νέου προγράμματος
Σημαντική Ημερομηνία: 11-12-2023
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 238.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Νέο Πρόγραμμα
Mέγεθος: 502.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας