Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και εκτυπωτικού χαρτιού πτυχίου

ShareThis
Δημοσίευση: 05-07-2023 13:43 | Προβολές: 478
Έναρξη: 05-07-2023 |Λήξη: 13-07-2023
[Έληξε]

Πληροφοριακά στοιχεία 

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης 

Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση 

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών
 
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού 

CPV: 
30197643-5 - Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 
7.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
1.800 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, 
90 δεσμίδες φωτοτυπικό χαρτί Α3, 
30 πακέτα χαρτιού Marina Sabbia 90gr 

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2023
ΚΑΕ 1731β

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (= κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00 

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2464/2023 πρόσκληση, με το παρακάτω περιεχόμενο: 
«Στοιχεία του υποψήφιου
Επωνυμία:……………………………………………………. 
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:…………………………………………… 
Διεύθυνση:…………………………………………………… 
Αριθμό τηλεφώνου:……………………………………… 
Για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4 και χαρτιών πτυχίου»

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους: 

Κτίριο ΤΙΣ-ΤΑΒM (Ισόγειο), Αποθήκη Φωτοτυπικού Κέντρου, 
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΤΟΚΗ 72, 49132, ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ. 26610-87650, 87601 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΚ 28100 
Τηλ. 26710-27311 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΞΗΟΥΡΙ) 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΤΚ 28200 
Τηλ. 26710-92855, 92861 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 
Μ. ΜΙΝΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100 
Τηλ. 26950-21052

Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ποσότητας του υπό προμήθεια είδους: 
Διεύθυνση Οικ. Διαχείρισης - Τμήμα Προμηθειών (Πληροφ.: Ε. Κούτση-Προϊσταμένη Τμήματος, Ε. Κρανιώτη) τηλ.: 2661087618 - 2661087623


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 15-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας