Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και μικροεξοπλισμού

ShareThis
Δημοσίευση: 07-07-2023 14:24 | Προβολές: 353
Έναρξη: 07-07-2023 |Λήξη: 14-07-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και μικροεξοπλισμού

CPV: 33790000-4 «Εργαστηριακά είδη»

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (3677 τεμάχια)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2023
ΚΑΕ 1831 

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Η προσφορά θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην εξής ηλ. διεύθυνση: grambg@ionio.gr ή θα κατατεθεί στο Κτίριο A’ στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Λεωφ. Βεργωτή, Αργοστόλι) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1063/07-07-2023 πρόσκληση, με το παρακάτω περιεχόμενο:
«Στοιχεία του υποψήφιου:
 Επωνυμία:……………………………………………………..
 Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
 Διεύθυνση:…………………………………………………….
 Αριθμό τηλεφώνου:…………………………………………..
Για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων και μικροεξοπλισμού»

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους: Κτίριο Β ’ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Λ. Τρίτση, Αργοστόλι) Τηλ. 26710 27101/103


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 07-12-2023
Προσεχώς
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Ανακοίνωση νέου προγράμματος
Σημαντική Ημερομηνία: 11-12-2023
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 238.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Νέο Πρόγραμμα
Mέγεθος: 502.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας