Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των φοιτητών του Τμήματος Περιβάλλοντος από το κέντρο της πόλης της Ζακύνθου προς τις εγκαταστάσεις του Τμήματος (περιοχή Παναγούλα)

ShareThis
Δημοσίευση: 11-08-2023 12:54 | Προβολές: 301
Έναρξη: 11-08-2023 |Λήξη: 21-08-2023
[Έληξε]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Προμήθειας: Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των φοιτητών του Τμήματος Περιβάλλοντος του ΙΠ 

CPV: 60172000-4 - Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 32.820 € για τα έτη 2023, 2024, 2025 (συμπ/νου ΦΠΑ 13%) 

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 
Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2023
ΚΑΕ 0439β

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (= κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Απευθείας ανάθεση 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:  Δευτέρα 21/08/20 23 και ώρα 14:00 

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: 26610-87623 

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: 
Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 - 49132 Κέρκυρα, με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2931/10-08-2023 Πρόσκληση μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των φοιτητών του Τμήματος Περιβάλλοντος του ΙΠ». 
Η Προσφορά θα περιλαμβάνει το παρακάτω περιεχόμενο: 
Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ της παρούσας πρόσκλησης, 
Β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 29-11-2023
Πρόσκληση και Πρόγραμμα "ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ"
Έναρξη: 24-11-2023 |Λήξη: 04-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας