Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υδραυλικές εργασίες στο δωμάτιο 203 στην Φοιτητική Εστία του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κέρκυρα

ShareThis
Δημοσίευση: 14-09-2023 16:19 | Προβολές: 269
Έναρξη: 14-09-2023 |Λήξη: 20-09-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας: Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει) Η από 20-07-2023 Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων & Προγραμματισμού (με ΑΔΑΜ:23REQ13128903)

Τίτλος Υπηρεσίας:  «Υδραυλικές εργασίες στο δωμάτιο 203 στην Φοιτητική Εστία του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κέρκυρα

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  1.240,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

CPV 45330000-9 «Υδραυλικές εργασίες»

Χρηματοδότηση  Τακτικό Προϋπολογισμό οικ. έτους 2023 (ΚΑΕ 0863β)

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 20-09-2023 και ώρα 15:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:  Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/2009/01-06-2023»

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:     
Γεώργιος Πλούμης, 26610-87653
Ιωάννης Σφήκας, 26610-87670


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 07-12-2023
Προσεχώς
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Ανακοίνωση νέου προγράμματος
Σημαντική Ημερομηνία: 11-12-2023
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 238.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Νέο Πρόγραμμα
Mέγεθος: 502.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας