Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων γραφείου

ShareThis
Δημοσίευση: 27-09-2023 15:55 | Προβολές: 282
Έναρξη: 27-09-2023 |Λήξη: 03-10-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης
 
Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση 

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια Επίπλων Γραφείου 

CPV: 39100000-3 «Έπιπλα»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 29.740,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
KAE 7111β

Χρηματοδότηση/Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου οικ. έτους 2023
 
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (= κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).
 
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Τρίτη 03/10/2023 και ώρα 15:00 

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: 
1. Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (ταχ. δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72, ΤΚ 49132, Κέρκυρα, ηλεκτρονική δ/νση protocol@ionio) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3362/26-09-2023 Πρόσκληση για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου», με το παρακάτω περιεχόμενο: 
Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης (Οικονομική Προσφορά). 
Β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους: 
1. i ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) 
ii. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
iii.ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) 
Τηλ. 26610 87300, ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 72, Τ.Κ. 49132, ΚΕΡΚΥΡΑ 

2. i. ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ,
ii. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 26610 87206, 87760, 87860-1 
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ 
 
3. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ 
Τηλ. 26610 87522 

4. ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ. 28100, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
Τηλ. 26710-27311 

5. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ.ΒΕΡΓΩΤΗ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ. 28100, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
Τηλ. 26710-27101, 27103 

6. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μ. ΜΙΝΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ, Τ.Κ. 29100, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
Τηλ. 26950-21052

Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ποσότητας των ειδών: 
Τμήμα Προμηθειών 
Γραμματείες Τμημάτων


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 06-12-2023
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας