Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

ShareThis
Δημοσίευση: 01-11-2023 15:33 | Προβολές: 266
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 09-11-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:    
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: 632Υ46Ψ8ΝΨ-ΘΙΕ Απόφαση του Αντ/νη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων & Προγραμματισμού

Τίτλος Υπηρεσίας: Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου 

CPV: 35111320-4 «Φορητοί πυροσβεστήρες»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 7.886,90€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
{Υπηρεσίες συντήρησης αναγόμωσης και εργαστηριακού ελέγχου και ανανέωσης γόμωσης πυροσβεστήρων: 5.736,90  € (με ΦΠΑ)
Προμήθεια πυροσβεστήρων: 2.150,00 € (με ΦΠΑ)}

Χρηματοδότηση: 
Τακτικός Προϋπολογισμός Ι.Π. 2023:
ΚΑΕ 0889: Υπηρεσίες συντήρησης αναγόμωσης και εργαστηριακού ελέγχου και ανανέωσης γόμωσης πυροσβεστήρων: 5.736,90 € (με ΦΠΑ)
ΚΑΕ 1899: Προμήθεια πυροσβεστήρων: 2.150,00 € (με ΦΠΑ)

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):    Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 9-11-2023 και ώρα 15:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: 
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Τηλ: 26610-87609


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 06-12-2023
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας