Νέα

Έγκριση της στρατηγικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα ανάπτυξης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ShareThis
Δημοσίευση: 04-12-2023 17:10 | Προβολές: 536

Με την 4η Συνεδρίαση Συγκλήτου στις 28.11.23 (Απόσπασμα πρακτικών 28/11/2023) εγκρίνεται η στρατηγική του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα ανάπτυξης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως ακολούθως:

Η Στρατηγική του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) για την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ιδρύματος είναι σε πλήρη συμφωνία με το Στρατηγικό Σχέδιο του πανεπιστημίου. Ως δεύτερος κύκλος σπουδών τα ΠΜΣ επιπρόσθετα της επιστημονικής συνοχής που τα διέπει, αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Τα ΠΜΣ του ΙΠ είναι επιθυμητό να έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα λόγω των αντικειμένων που θεραπεύονται στα Τμήματά του. Σε κάθε περίπτωση εμβαθύνουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του οικείου Τμήματος που τα οργανώνει.

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και σε αρμονία με τον Στρατηγικό Σχέδιο του ΙΠ, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται και λειτουργούν:

  • σε αυτοδύναμα Τμήματα του ΙΠ που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου,
  • σε μη αυτοδύναμα Τμήματα του ΙΠ που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου, τα οποία εξασφαλίζουν τα αναγκαία στοιχεία για την οργάνωση και λειτουργία των ΙΠ (π.χ. προσωπικό, υλικοτεχνικές υποδομές, εξοπλισμό), σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. 
  • σε Τμήματα του ΙΠ σε συνεργασία με Τμήματα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής. 
  • σε συνεργασία του ΙΠ με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α` 258), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
  • από Τμήματα του ΙΠ σε συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών οργανισμών, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των JointMasters (λ.χ. JointEUMasters).
  • από ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα, με σκοπό την παροχή τυπικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου αποκλειστικά προς το προσωπικό φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης ή προγραμματικής συμφωνίας του ΑΕΙ με φορέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ.

Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τετάρτη 21-02-2024
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας