Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας μετακόμισης εξοπλισμού, επίπλων και αρχείων του Τμήματος Τουρισμού, Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Γραφείου Διασύνδεσης

ShareThis
Δημοσίευση: 07-02-2024 12:10 | Προβολές: 275
Έναρξη: 07-02-2024 |Λήξη: 13-02-2024
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Προμήθειας: Μετακόμιση εξοπλισμού, επίπλων και αρχειακού υλικού του Τμήματος Τουρισμού, Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου

CPV: 60000000-8 «Υπηρεσίες μεταφορών»

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 14.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση/Φορέας χρηματοδότησης:
Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2024
ΚΑΕ 0824β

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (= κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 13/02/2024 και ώρα 15:00

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το αντικείμενο της Πρόσκλησης:  
26610-87608

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Η προσφορά θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@ionio.gr ή υποβάλλεται έντυπα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα), εσώκλειστη σε φάκελο με την ένδειξη: 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ' αριθμ. πρωτ. 779/06-02-2024
Πρόσκληση», με το παρακάτω περιεχόμενο:
«Στοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία: .......................
Α. Φ. Μ. / Δ.Ο.Υ . : ...
Διεύθυνση: ......................
Αριθμό τηλεφώνου: .................
Για την «Υπηρεσία μετακόμισης εξοπλισμού, επίπλων και αρχειακού υλικού του Τμήματος Τουρισμού, του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και του Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου».


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας