Νέα

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την στέγαση φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα

ShareThis
Δημοσίευση: 15-04-2024 14:17 | Προβολές: 321
Έναρξη: 15-04-2024 |Λήξη: 15-05-2024
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μίσθωσης κλινών προκειμένου να στεγασθούν το  ελάχιστο 176 φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού  προϋπολογισμού 1.776.412,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1/10/2024 έως 30/9/2028.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ετών 2024, 2025, 2026, 2027 και 2028 του  Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε. 0819β.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 16/04/2024
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 16/04/2024
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15/05/2024 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 17/05/2024 και ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής  και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική  γλώσσα.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από  εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης  δαπάνης προ ΦΠΑ. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής  της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε  ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της  Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (26610 87618) και στην Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής  Μέριμνας (26610 87688, 87681) του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Ιφιγένεια Χειρδάρη


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 25-05-2024
6th International Conference Digital Culture & AudioVisual Challenges [DCAC-2024] 24-25 Μαΐου 2024
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 25-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 623.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας